xuanhai8749 Archive

Thông cống nghẹt quận 4.

Khu vực Quận 4 đang là quận có tập trung khá nhiều các tuyến đường chính, thuộc trung tâm thành phố. Nơi đây cũng tập trung rất đông